Celkový program_2 stránky_ ve formátu .pdf

 

 

Vpisovací plakát, který můžete využít k vepsání vašeho programu nebo jako pozvánky pro sousedy:

Plakát ve formátu A4_.pdf      Plakát ve formátu A3_.pdf

 

 

Plakát obecný s výzvami:

Plakát ve formátu A4_.pdf