O akci

Něco málo z historie...

Nápad na komunitní akci, která by zapojovala plzeňskou aktivní veřejnost vznikl v roce 2010, kdy Plzeň kandidovala na získání titulu Evropské hlavní město kultury pro rok 2015. Tehdy získala název Dny Meliny Mercouri na počest zakladatelky projektu EHMK, řecké ministryně kultury Meliny Mercoury. Jedna z hlavních dopravních tepen města, Americká třída, se na jeden den proměnila na pěší zónu oživenou stánky, vystoupeními a workshopy. Tuto podobu si akce udržela po 3 následující roky, čím dál víc ale bylo jasné, že rušné centrum města není ideálním prostředím pro komunitní dění a tak se zrodil nápad na posun akce směrem ke komunitním centrům, do městských částí a do bezprostřední blízkosti vašich domovů.

První ročník Evropského dne sousedů jsme realizovali v roce 2014 a milé přijetí sousedy i zájem ze strany komunitních center nás přesvědčil, že jsme se vydali správným směrem. V roce 2015 byl EDS součástí hlavního programu celoročního projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury a my doufáme, že se nám podařilo založit novou tradici, která přetrvá do dalších let.

Na co se těšit v roce 2016?

V letošním roce se tedy opět můžete těšit na poslední květnový víkend, kdy vám nabízíme možnost zapojení několikerou formou.

Pro letošní rok jsme k EDS přidružili dobrovolnické aktivity, díky nimž se v minulých letech podařila spousta malých úprav a oprav ve veřejném prostoru pod hlavičkou Anděl festu. Letos máte příležitost stát se dobrovolníkem sami a upravit si místo ve svém bezprostředním okolí společně se svými sousedy.

Rádi opět podpoříme aktivitu vycházející z komunitních center po celém městě tak, aby mohla představit veřejnosti svoji činnost a přilákala nové zájemce o pravidelné dění. Letos jsme se na podpoře těchto subjektů dohodli s Odborem kultury MMP a naše pomoc bude spočívat především ve společné propagaci.

I letos plánujeme podpořit sousedské setkávání, společné vaření a stolování, které může přispět k navázání sousedských vztahů nebo k jejich vylepšování.

A na neděli vám nabídneme opět několik tras oblíbených komentovaných procházek, na nichž se možná dozvíte něco nového o místě, kde roky žijete.Jak to tedy bude letos vypadat?

pátek 27.5.  _uklíďte si před svým domem s naší podporou, více v sekci Úklid

sobota 28.5. _program pro veřejnost v okolí komunitních center, více v sekci Ohniska

                       _sousedské vařeni a stolování, více v sekci Večeře

neděle 29.5. _více o komentovaných procházkách po městských částec v sekci Procházky

 

Budeme rádi, když Vás zaujme některá z častí programu a k Evropskému dni sousedů se také připojíte.